slack api

Auto Invitation

prerequisite

What Else?